Fem om gangen hjalp

Tyveri og ansamlinger av skoleelever, skapte problemer for Prix på Løkkeveien. Løsningen var dette skiltet og fem unge inn av gangen.