Sikkerhetskurs via internett

Et lite haugesundsfirma har utviklet internettbasert sikkerhetsopplæring for oljeindustrien. Uten den nye Skattefunnordningen ville ikke firmaet hatt råd til å leie inn forskerkompetanse.