Lensmannen forstår frustrasjon over fartsgrensene

Lensmann Oddvar Tengesdal i Hå seier han kan forstå at folk reagerer på nedsette fartsgrenser, spesielt når dei ikkje forstår kvifor farten er sett ned.