- Uaktsomhet trenger ikke bety noe

Uaktsomhetsdommen trenger ikke gi advokat Arvid Sjødin problemer med kollegene i Den Norske Advokatforening.