Stor bilbelteaksjon starter i dag

En tredjedel av alle som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte. Halvparten av dem ville ha overlevd dersom de hadde benyttet bilbelte.