Vil bryta stein i Lysefjorden

Stavanger sjukehus og rådhuset i Haugesund er bygd av granitt frå Lysefjorden. Nå kan det nedlagde steinbrotet på Nedre Eiane bli starta opp igjen.