Ruten på politikerne bord

Hvem har ansvar for vaktholdet, og hvilke tiltak kan gjøres for årydde opp på Ruten, spurte Ingeborg M. Fjermestad (H) sist onsdag iutvalg for byutvikling. Hun tok blant annet utgangspunkt i HaraldGiljes og Sandnes Næringsforenings erfaringer med Ruten.