De som bygger Smeaheia

Hus vokser ikke på trær. Det er Terje Aarthun som bygger dem. Blant andre.