Uklart om tunnel er mulig

Sandnes Næringsforening ønsker tunnel under Gandsfjorden. Men det er stor usikkerhet om en slik fjordkryssing i det hele tatt er mulig.