Ransoffer varetektsfengslet for torpedovirksomhet

I fjor høst ble en Sandnes-mann ranet hjemme i sin egen bolig. Nåer mannen selv fengslet for torpedovirksomhet. Raneren ogransofferet skal ha brukt samme torpedo.