Delvis medhold til Viksveen i bevissak

Den spionsiktede journalisten Stein Viksveen har fått delvis medhold fra Borgarting lagmannsrett, i en kjæremålsak om utlevering av elektronisk bevismateriale til påtalemyndigheten.