Ran på Tjensvoll

Essostasjonen i Tjensvollkrysset ble ranet i dag morges klokka 5.45. Det er uvisst hva raneren fikk med seg, men han skal ha brukt kniv for åp true til seg penger.