Eigersund selger deler av arvesølvet

Bakgrunnen er denne: Kommuneøkonomien i Eigersund er elendig. Noemå gjøres for å hindre framtidige underskudd. Rådmannen gapolitikerne to valg i sitt budsjettforslag: Selg enten aksjene iLyse eller Dalane energi, eller selg aksjene i begge selskapene.Eigersund kommune eier rundt 59 prosent i Dalane og i underkant av3 prosent i Lyse energi. Likevel er det salg av aksjene i Lyse somvil gi mest penger i kommunekassen.