Nytt konserthus på påler?

Et nytt konserthus på påler i sjøen i Sandvigå eller overoppstillingsplassen til utenriksterminalen? Havnedirektøren pekerpå to muligheter som ventelig vil bli utredet.