Elever med problemer får ikke hjelp fort nok

Barn med problemer i skolen må vente i sjumåneder før de får hjelp. Ventetiden er uforsvarlig høy, mener PPT-sjef Liv Kjersti Sandve.