Vil anmelde dieselsøl

Branninspektør Rolf B. Eide ønsker å politianmelde folk som griser til Fiskepiren-området med olje og diesel.