God tro på Finnfast

Stortinget innfrir ikke Finnøy-ordførerens krav, men gir likevel Finnfast litt ekstra drahjelp.