Dette huset skulle rives

Han står bak den hittil største private husrestaureringen på Jæren.