Hunden er avliva

Advokat Benn Folkvord som representerer hundeeigarane, avviser at Chili Pepper enno skal vera i live.