Sofa på Motorveien

— Selvfølgelig har ikke en sofa noe å gjøre på Motorveien, sierpolitiet. Noen må ha mistet møbelet av lasset og kjørt videre.