Søk etter fisketuristene avsluttes lørdag

Etter fredagens resultatløse leting fortsetter politiet søkingen med miniubåt etter de savnede tyske turistene i sjøen ved Rekefjord i dag.