Kommunen får 27 ekstra millioner

Stavanger kommune får 27 millioner kroner mer i skatteinntekter ennbudsjettert. Det opprinnelige skatteanslaget ble oppjustert med 10millioner kroner ved utgangen av april måned, sier rådmann OleHetland.