Vil prøve ut gasskraftverk

Regjeringen vil oppmuntre til prøveprosjekt med utslippsfrie gasskraftverk. Et slikt gasskraftverk kan bli bygd i Rogaland.