DLF får neppe Rogalands-liste

DLF i Rogaland har ikke de 500 underskriftene fylkesvalgstyret ber om. Det kan dermed ikke bli noen liste i Rogaland.