Dynamisk bransje

Mens det klages over en statisk utebransje i Stavanger, skjer detustoppelig nye ting i Sandnes.