Garborgsenter ut på høring

Ideskissa til eit nasjonalt Garborgsenter på Bryne er no klar. Her er alt frå forsking til venneforening med.