25 forbrytelser på 10 måneder

SANDNES: Han er 20 år og tidligere domfelt to ganger. Nå er handømt til fengsel i ett år for å ha begått 25 straffbare forhold på10 måneder.