- Minstevannføring dårlig butikk

Minstevannsføring er elendig butikk for samfunnet, hevder Lyse Energi. I tillegg er det usikkert om et slikt tiltak vil føre til mer laks i Årdalselva.