4 prosent velger juletorsk

Fiskekummen til Kjell Helgeland bugner over av gryteklar juletorsk.