Stort areal, men lite egnet til næring

Næringssjef Kristin Barvik synes det er trist å tape AS Betongs fasadeelementfabrikk til nabokommunen.