Veslefrikk ut av Statoil?

Veslefrikk-feltet er ikke lønnsomt dersom oljeprisen går under13-14 dollar per fat. Feltet, som startet å produsere i 1989, skalnå gjennomgås for å se om det kan drives billigere, slik at detblir mer robust mot lave oljepriser og kan drives lenger.