Fyrer av før toget går

Bålet ved Mariero stasjon har vokst seg så stort at brannvesenet må brenne det under kontrollerte forhold. Størrelsen skyldes at folk har brukt bålet som søppelhaug.