Talgje og Fogn uten strøm

Hele Talgje og deler av Fogn var uten strøm en periode nyttårsaftenpå grunn av en brent bryter.