Stavanger-rådmann vender tommelen ned for fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden

Ny kommersiell ferjedrift over Høgsfjorden er brudd på forutsetningene for finansieringsmodellen for Ryfast, mener Stavanger-rådmannen.

MF «Finnøy», tilhørende Norled, på Høgsfjorden mellom Lauvvik og Oanes.
Publisert: Publisert:
Les også

Heilhjarta støtte til Høgsfjordsambandet

icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Han frykter høyere bompengesatser i Ryfast og at Stavanger kommune må ut med milliarder på grunn av garantier som er gitt hvis det blir ferjedrift etter at Ryfast åpner.

Tre selskap har søkt

Det er spesielt problematisk for Stavanger kommune, som sammen med Rogaland fylkeskommune har stilt garanti for et bompengelån, med bakgrunn i trafikkgrunnlaget.

Det er tre selskaper som har søkt om å få drive kommersiell ferjedrift over Høgsfjorden mellom Lauvik og Oanes. Disse selskapene er Høgsfjord Rutelag, Fjord 1 og Norled.

– Må avvikles, mener Stavanger-rådmannen

I en innstilling til kommunalstyret for byutvikling og formannskapet skriver fungerende rådmann Olve Molvik at ferjedrift i Høgfjordsambandet må avvikles i tråd med vedtaket i stortingsproposisjon 109 S (2011–2012) der det er forutsatt at ferjesambandene Lauvvik -Oanes og Stavanger-Tau blir lagt ned når Ryfast åpner for trafikk i 2019.

I stortingsdokumentet inngikk en kostnadsramme for prosjektet på 5950 millioner kroner (kroneverdien fra 2012).

– Undergraver finansieringsmodellen

Med ny ferjedrift mellom Lauvik og Oanes og endringer i takst- og rabattsystemet, vil trafikkgrunnlaget for Ryfast endre seg. Det blir lavere rabatter for bilister og dermed dyrere å kjøre gjennom Ryfast-tunnelene, og en har et konkurrerende tilbud med ferjedrift. En nyferjedrift i kombinasjon med endringer i takst- og rabattsystemet undergraver dermed grunnlaget for finansieringsmodellen for Ryfast, skriver rådmannen.

I tillegg til bompenger omfattet finansieringsplanen tilskudd fra Stavanger kommune på 200 millioner kroner, fylkeskommunen på 112 millioner kroner, Ryfylkekommunene på 30 millioner kroner og Stavanger Næringsforening på 30 millioner kroner. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har i tillegg stilt selvskyldnergarantier på henholdsvis 4,2 millairder og 1,8 millarder (kronerverdien fra 2010) for Ryfastprosjektet.

Publisert: