• Kommunens klappjakt på ulovlige leiligheter i Stavanger skrider stadig framover. Hittil har 15 huseiere fått varsel om tvangsmulkt. Jon Ingemundsen

15 huseiere trues med tvangsmulkt

Kommunens klappjakt på ulovlige leiligheter i Stavanger skrider stadig framover. Hittil har 15 huseiere fått varsel om tvangsmulkt.