• Kutt, kutt, kutt. Kestas Balys (t.v.) våknet en natt av at han lå og klippet rododendron, men så er det også litt av en jobb han og kollega Darous Mazonas fra Litauen nå gjør på Bryne. Geir Sveen

Nå kutter de rododendronen

Hvis du vil ha blomster neste år på rododendroner som er blitt for store, må du gjøre som gartnerne på Bryne: Kutte nå.