• Dette omslagsbiletet valde Tomas Sundnes Drønen og Marianne Skjortnes til boka "Med hjertet på flere steder" frå 2010. Ukjent, Ukjent

Då barna endra norsk misjon

Det måtte bli 1987 før misjonsorganisasjonane i Norge begynte å lytta til barna. Det skjedde då to kvinner endeleg våga å fortelja. Forteljingane har ført til store endringar.