Mente at springskaller var uhell

Flere ganger i den 21 sider lange dommen understreker Jæren tingrett at det er vanskelig å tro på 21-åringen fra Hå.