Sandnes ser til Oslo

Ordningen Sandnes foreslår med ettermiddagsskole er i stor grad lik ordningen i Oslo-skolen.