• Arbeidet med å forlenge bremse- og sikkerhetssonen på rullebanen vil ifølge Avinor ikke føre til nevneverdige forsinkelser på Stavanger lufthavn, Sola. Jarle Aasland

Vil fly inn forsinkelser i anleggsperiode

Arbeidet med å forlenge bremse— og sikkerhetssonen på rullebanen vil ifølge Avinor ikke føre til nevneverdige forsinkelser på Stavanger lufthavn, Sola.