• Hå-ordførar Mons Skrettingland (H) i Hå vil ha resten av Jæren på lag for å stå sterkare i Jærenpakke 2.

- Jæren må samla seg

Korleis kan jærkommunane få meir enn nokre få sykkelvegar inn i Jærenpakke 2? Spørsmålet vert denne veka tatt opp både i Hå kommunestyre og Jærrådet.