• Elin Thuen (til venstre) og Elaine Munthe (til høyre) slår tilbake mot PPT-lederen i Stavanger som mener lærerutdanningen må reformeres. Thuen er leder for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS. Munthe er professor i pedagogikk og leder for den nasjonale følgegruppen for lærerutdanningsreformen Tommy Ellingsen

De lærer bort dobbelt så mye pedagogikk som for tre år siden

PPT-lederen i Stavanger slår inn åpne dører når hun vil reformere lærerutdanningen. De nødvendige grepene er allerede tatt, mener leder for lærerutdanningen i Stavanger.