Redusert kapasitet mellom Sand - Ropeid

På grunn av transport av farlig god blir det redusert kapasitet fra Sand onsdag morgen.