• Denne gjengen trenger 80 millioner kroner mer hvert eneste år framover bare for å opprettholde tjenestenivået i Sandnes, men ordfører Stanley Wirak (Ap), varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) t.v. og resten av bystyret må bare innse at regjeringen ikke tilfører Sandnes ekstra midler til tross for den sterke veksten.

Sandnes mangler 300 statlige millioner

Ta tre byer av samme størrelse, Sandnes, Drammen og Tromsø. Hadde Sandnes og Drammen hatt like gode statlige vilkår som Tromsø, ville byene hatt over 300 millioner kroner mer til tjenester for innbyggerne sine.