- Sikkerheten er viktigst

«Wyvern» har en helt egen HMS-plan.