• Elevrådsleiar Nora Skaret Johansen og David Ivar Haugstad Framnes på Tu skule i Klepp kjempa i fjor haust kjempe for ein leksefri skule. Og lenger skuledag. No skal politikarane gi svaret. Erlend Skarsaune

Blir leksefri for dyrt?

Elevane i Klepp ønskjer seg lenger skuledagar så dei kan gjera meir av arbeidet på skulen. Det vert for dyrt og er urealistisk, meiner kommunalsjefen.