• Arkitektkontoret Helen & Hard har utarbeidet en samlet plan for utvikling av Pynteneset og Klasaskjæret på Engøy i Stavanger. Når prosjektet kan ferdigstilles, forblir uklart. Arkitektkontoret Helen & Hard

Uavklart boligthriller - venter på Ryfast

Stavanger-politikerne har havnet i en kinkig boligskvis. Nå kjøper bystyret seg ekstra tid mens de venter på Ryfast.