• Torbjørn Mygland har funne sin eigen måte å takla Buevegen på. - Det er som å kjøra med livet i neven der, seier han. Jon Ingemundsen

Slik taklar han Buevegen

Ein liten sleng på vogntoget gjer det mulig å passera andre vogntog. Han har funne sin eigen teknikk å koma seg heilskinna over Buevegen mellom Varhaug og Skjæret.