Branninspeksjoner i bedriften

Det har vært gjennomført to branntilsyn hos Norsk Gjenvinning etter at bedriften ble etablert på Forusstranden i 2008-2009.