• Christina Soltvedt Hansen tek ein kvil etter å ha prøvd seg på rulleski for første gong. Morfar Dag Soltvedt var til god hjelp då hjula ville rulle fortare enn planlagt. Vegard Tj rhom

Blink + sol = Folkeliv

Blinkfestivalen er garantist for eit sjeldan folksamt Sandnes sentrum. Fleire lokale aktørar nyttar anledninga til litt eigenreklame.